Robuste mennesker ble startet i 2018 for å bedre livskvaliteten til unge voksne og for å begrense utenforskap for unge.

Verdisponsor*

 

Gevinst for individet:

Får endret et dårlig fastsatt mønster

Liker seg selv bedre og ser seg selv som en ressurs i samfunnet

Opplever livsmestring

Blir kjent med verktøy for selvledelse 

Får utvidet sitt nettverk

Gevinst for din bedrift:

Mulighet til å påvirke unge voksne i en riktig retning 

Mulighet til å ta med kunder for å vise hva verdisponsingen deres gir av resultater

Bidra til å gjøre det offentlige mer smidig og sømløst

Mulighet for at vi bidrag på kick-off/samlinger etter avtale

 
Gevinst for samfunnet:

Mennesker ut i skole og jobb de ønsker selv

Sparer 12.2 millioner pr medmenneske som kommer i skole/jobb(**)

Et rausere samfunn

Verdisponsor bronse: Deres bedrift innbetaler en enkeltsum og kan si at dere støtter Robuste mennesker

Verdisponsor sølv:      Deres bedrift verdistøtter med  60 000.- og dekker med det en kursplass for en ungdom (6 mnd)

                                   Robuste mennesker og en ungdom kan komme innom for å inspirere bedriften under kick off

Verdisponsor gull:      Deres bedrift verdistøtter med 720 000.- og dekker med det et helt kurs for opptil 12 deltakere (6 mnd)

                                   Robuste mennesker kan kjøre lederutviklingsdager, og komme innom med ungdommene for å inspirere bedriften 

(*) Verdisponsor- en bedrift som sponser aktiviteter som er i tråd med bedriftens verdier.

(**) Beregning for rent produktivitetstap ift tapt arbeidsinnsats, DNV GLAS rapport for Kronprinsparets Fond 2017.

.

 

​Robuste mennesker ble startet for å nå de unge voksne som av ulike årsaker faller utenfor systemene vi allerede har.

Det kan være: 

De som har droppet ut av videregående skole og sitter hjemme uten å bli fanget opp.

De som er for stolte for å gå på NAV, men ikke kommer seg videre.

De som er gode til å få seg jobber men ikke holde på de.

De som murer seg inne med skjermen sin

De som har angst og depresjoner 

De som har en historie uten for mange mestringsopplevelser

De som har hatt en karriere (eks idrett) men av ulike årsaker plutselig måtte slutte/har et opphold) 

Vi er ikke noens konkurrenter- vi ser på alle som samarbeidspartnere, enten det er offentlige eller private aktører.

95801266

  • Facebook Social Icon

© 2018 by Glavin media. Proudly created with Wix.com