Vi i Robuste mennesker har troen på et gjøre kurs- fremfor et

"se hvordan vi gjorde det kurs"

7% av det vi oppfatter er verbalt

Bård Brende- kåret til en av Norges beste foredragsholdere og improteatermann sa til oss i Robuste mennesker: "Koble på følelsene" og vi kan ikke være mer enig. Uten påkobling av følelsene blir budskapet vanskeligere å forstå for deltakerne. Vi i Robuste mennesker har ståltro på involveringspedagogikk.

Tanke- følelse- handling trekanten et essensielt verktøy i vårt arbeid med unge voksne.

 

”Fortell meg og jeg glemmer, vis meg og jeg husker, involver meg og jeg lærer” er et velkjent sitat av Benjamin Franklin.

Kursdeltakerne må være påkoblet, bidra og bli involvert. På våre kurs kan du ikke sitte og sjekke mobilen- for da stopper vi for å sjekke ut hva du trenger for å bli pålogget igjen.

 

«Learning by doing» er et annet begrep, lansert av John Dewey som regnes som en av grunnleggerne av pragmatismen, og er en viktig skikkelse innen psykologien. Han var også sentral innen pedagogikken i USA i første halvdel av 1900-tallet

Derfor har vi gjøre kurs- ikke høre på kurs.