7 ukers workshop med oppfølgning

(18-30 år)

  • 7 ukers workshop

  • 6 mnd oppfølgning

  • De unge voksne lærer å ta regien i sitt eget liv, via teknikker og verktøy for å mestre angst, depresjon mm.

  • De finner sine verdier og egenskaper og sine mål, og hva som skal til for å komme seg dit.

  • Kurset foregår på dagtid kl 09-15 Nye kurs starter Jan, april, aug, okt

2 ukers sommerworkshop

(15-20 år)

Sommerworkshop er et tilbud til de som går på skole og ønsker verktøy for å håndtere angst, depresjon, skjerm- avhengighet eller vil øke sin egen livsgnist.

Kveldskurs man og ons i 4 uker.

Fra kl. 18-21 Påmeldinger fortløpende

Kurs for SFO/AKS ansatte i sosial kompetansetrening av unge

Workshop på foreldremøter innen tema sosial kompetanse og livsmestring

Kurs for elever (1-7.kl) i: å forstå egne og andres følelse, problemløsning, å kontrollere sinne, stress og frustrasjon, samarbeidsferdigheter, styrking av selvfølelse

    

Kursrekker for ungdomsskoler/videregående:

Programmet Robust livsmestring for ungdom og videregående skoler   (90 timer)

Vi i Robuste mennesker mener en av de viktigste lederegenskapene er å be om hjelp. Når familiesituasjonen av en eller annen grunn er utfordrende, eller når kommunikasjonen med barn eller ungdom går i stå, kan noen sparringsrunder med familiecoaching være en innfallsvinkel. Her gjelder prinsippet om skreddersøm. Skreddersøm tilpasset hver enkelt families behov. Jo tydeligere bestilling, jo lettere er det å bidra til en bedret familiesituasjon for hele familien.

Om oss:

 

Hege Glavin er utdannet barnevernspedagog, familieterapeut, og har bakgrunn fra akutt institusjon for ungdom, oppfølgning av ungdom i egne leiligheter og  attføringsbransjen. Hege er sertifisert FROG trener

 

Patrick Glavin er utdannet pedagog og har jobbet i barneskoler, ungdomsskole, spesialskole og som veileder i klasseledelse og sosial kompetanse.

Patrick er sertifisert Incredible Years trener og har skrevet boken «Å undervise i sosial kompetanse» sammen med Sven Lindbäck​

Bli en Robuste mennesker verdisponsor!
Testimonials

 

“Robuste mennesker og kurset deres har hjulpet meg til en bedre og mer strukturert hverdag, der jeg får gjennomført det jeg vil, og er fornøyd med meg selv i det jeg gjørm”

 

Astrid kursdeltaker

 

“Robuste mennesker er drevet av personer med genuin interesse for å hjelpe andre. De er der ikke for de de må. De er der fordi de VIL. Dette gjør all forskjell i måten de møter personene rundt seg, de inspirerer og motiverer på en helt annen måte enn noe jeg har opplevd tidligere.”

 

Kursdeltaker jan-mars 2018

“Sånne kurs må alle gå på for å lære og bruke tipsene i hverdagen vår med barn. Jeg synes kurset var så bra. Jeg lærte så mye!.”

 

Deltaker Yt maks på AKS kurs

 

“Man får fylt opp "verktøykassen" sin og får ekstremt mye ut av det, både privat og på jobb.”

 

Deltaker Yt maks på AKS kurs